STATUT

Temeljni akt združenja Muzofil je bil sprejet na ustanovnem zboru združenja dne 22. decembra 2010, spremenjen pa na zasedanju občnega zbora združenja dne 18. marca 2018. Določa splošne podatke združenja, njegov namen in dejavnosti, naravo članstva, organizacijo in upravljanje, premoženje in finančno-materialno poslovanje združenja Muzofil.

V celoti si ga lahko ogledate TUKAJ.