O ZDRUŽENJU

MUZOFIL, Združenje za muzično zavest / Associazione per la conoscenza musofila, je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje fizičnih oseb, ki jih druži ljubezen do muzične ustvarjalnosti in raziskovanja ter se želijo udejstvovati na najrazličnejših področjih kulture, humanistike, umetnosti, družboslovja in drugih muzičnih ved oziroma znanosti ter skrbeti za razvoj muzične zavesti posameznic in posameznikov ter skupnosti.

Muzično zavest združenje razume kot zavest o vlogi in pomenu raznolikih muzičnih dejavnosti, ki so jih izvajale in udejanjale antične muze, pobudnice ustvarjalnosti, domišljije in navdiha.  (Po grški mitologiji naj bi muze, boginje glasbe, pesmi in plesa, prispevale teorijo in prakso učenja, odkrile glasbene vibracije, uvedle narečja, vpeljale pet človeških čutov, razkrile sedem planetov in sedem nebeških področij, mojstrovale naj bi v raznolikih področjih umetnosti in vednosti oziroma znanosti, na primer zgodovini, dialektiki, poučevanju, komediji, geometriji, arhitekturi, poljedelstvu, tragediji, melodiji, retoriki, plesu, vzgoji, poeziji, slovnici, astronomiji, pravičnosti, radosti.)

Muzične dejavnosti združenje razume kot najrazličnejše aktivnosti na področjih kulture, humanistike, umetnosti, družboslovja in drugih muzičnih ved oziroma znanosti, ki se izvajajo oziroma udejanjajo z ustvarjanjem, raziskovanjem in muzanjem.

Združenje združuje posameznice in posameznike, ki se ukvarjajo z različnimi muzičnimi dejavnostmi, ki prispevajo k javnemu dobremu. Združujejo in povezujejo se z namenom razvijanja in širjenja muzične zavesti, etičnega sodelovanja, medsebojne podpore, vzajemnega spoznavanja in solidarne izmenjave.

Cilj združenja je vzpostavljanje duhu časa primerne muzične zavesti in skrb zanjo na način, ki upošteva multikulturnost in večzvrstnost muzičnih dejavnosti ter njihove druge ključne značilnosti.

Združenje smo njegovi člani ustanovili 22. decembra 2010, 17. februarja 2011 pa smo ga registrirali na Upravni enoti Piran.