muzofilski Praznik glasbe se spleta na spletu!

muzike, muzike, muzike!

muzofilstvo bo napletalo praznične muzike na spletnem muzofilskem Prazniku glasbe!

Kdaj, kje, kdo pa TUKAJ.

Se čujemo!

21. 6. 2021

Viva la muzike!