MUZOFIL se širi!

Pozor, pozor!

Muzofil je začutil potrebo po širitvi svoje dejavnosti, saj se v njegovih vrstah združuje vse več članov in članic, ki muziciranje povezujejo z drugimi najrazličnejšimi aktivnostmi. Tako si sedaj združenje prizadeva za širjenje duhu časa primerne muzične zavesti, po navdihu muz, ki spodbujajo najrazličnejšo ustvarjalnost, delovanje, raziskovanje in, kajpada, muzanje!

Novi naziv:

MUZOFIL, Združenje za muzično zavest / Associazione per la conoscenza musofila

Novi skrajšani naziv:

Združenje MUZOFIL / Associazione MUZOFIL

Več o spremembah dejavnosti si lahko preberete v statutu združenja.